Święta Lipka

Skanowanie laserowe obiektów architektury pozwala niezwykle szczegółowo odwzorować detale w postaci cyfrowej. Ma to duże znaczenie dla obiektów o nieregularnych kształtach, szczególnie wtedy, gdy jest potrzeba zaprojektowania nowych elementów pasujących do już  istniejących kształtów. Przykładem zastosowania tej technologii jest inwentaryzacja zabytkowych krużganków znajdujących się w kompleksie klasztornym Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce. Pomiary inwentaryzacyjne na terenie klasztoru wykonywaliśmy w lutym 2018 roku. Uzyskane dane pomiarowe będą służyć do prac renowacyjnych i konserwatorskich na terenie klasztoru.

Animacje wykonane na podstawie chmury punktow

Interaktywna chmura punktów (otwiera nowe okno)

Prezentacja chmury punktów uzyskanej w wyniku skanowania laserowego.

Otwarty w nowym oknie przeglądarki aplet, umożliwia przeglądanie chmury.

Aplikacja pozwala wykonywać podstawowe pomiary na obiekcie.

Galeria