Nowoczesne opracowania bazujące na chmurach punktów

Pełna informacja geometryczna

Technologia skanowania laserowego 3D pozwala na uzyskanie w bardzo krótkim czasie ogromnej ilości informacji geometrycznych o mierzonym obiekcie.

Szybki pomiar milionów punktów

Skaner mierzy do dwóch milionów punktów na sekundę. Pomiar jest wykonywany w obrocie 360 stopni w poziomie i 270 w pionie.

Dokumentacja stanu obiektu na dany dzień

Po połączeniu wszystkich skanów w jeden obiekt przestrzenny, tworzy on wirtualną rzeczywistość obiektu na ekranie komputera. Dzięki zastosowaniu pomiarów metodą skaningu laserowego, uzyskujemy kompletną i dokładną informację o kształcie i położeniu obiektu. Pomiar jest wykonywany szybko i nie wymaga bezpośredniego kontaktu z obiektem. Może być wykonany z odległości kilku metrów.

Fotorealistyczne odwzorowanie obiektu

Podczas pomiaru opcjonalnie wykonywane są zdjęcia sferyczne, pozwalające na kolorowanie uzyskanej chmury punktów w barwach rzeczywistych obiektu.

obiekt

zdjęcie obiektu

chmura punktów

chmura punktów

Uniwersalne zastosowania w wielu dziedzinach:

  • Architektura
  • Budownictwo
  • Inżynieria
  • Archeologia
  • Kryminalistyka
  • Nauka
  • Wykonawstwo
  • Zarządzanie

Pomiar elewacji budynków

deformacje zbiornika
pomiar objętości

Pomiar objętości

Inwentaryzacja zabytków

Pomiar zabytków

skanowanie tuneli

Pomiar tuneli

inwentaryzacja budynków

Inwentaryzacje

obiekty inżynieryjne

Obiekty Inżynieryjne

Uzyskane dane przestrzenne:

Wynikiem skanowania laserowego jest wysoko-rozdzielcza chmura punktów, która podlega opracowaniu w systemach CAD.
W dalszych krokach uzyskujemy opracowania 2d: rzuty, przekroje, lub opracowania 3d: powierzchnie mesh, modele obiektowe 3d,

Chmura punktów

Powierzchnia mesh

Opracowanie rzutu elewacji

OBIEKT

CHMURA

DOKUMENTACJA

RZUTY - PRZEKROJE - DOKUMENTACJA OBIEKTU

Przykład wykonania rzutów i przekroju na podstawie pomiaru zabytkowej wieży ciśnień w Olsztynku.
Cięcie obiektu wykonujemy w dowolnym miejscu. Powstaje kompletna dokumentacja geometryczna obiektu

Inne zastosowania skanowania laserowego

Poniżej przedstawiamy innego rodzaju zastosowania skanowania laserowego, które wykonaliśmy w naszej firmie:

Inwentaryzacja drzew na działce budowlanej. Pełna informacja o wymiarach pojedynczych drzew (wysokość, zasięg korony drzewa, szerokość lub średnica pnia na zadanej wysokości). Pomiar całego zalesienia i zakrzaczenia możemy nałożyć na granice działki. Wpasowanie projektowanego budynku pozwala uczytelnić które drzewa trzeba przeznaczyć do zostawienia lub usunięcia.

Inwentaryzacja szkieletu dinozaura. Na potrzeby prezentacji multimedialnych wykonano pomiar szkieletu dinozaura. W dalszym opracowaniu zostanie opracowany animowany model 3d.

Inwentaryzacja kształtu zabytkowego parkietu w pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Pomiary zostały wykonane przed remontem posadzki. Służyły równocześnie jako dokumentacja archiwalna, a także do sporządzenia dokumentacji technicznej – wymiary elementów zostały przekazane do wykonawcy prac.

Pomiar słupów i sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Na podstawie chmury punktów można dokonać inspekcji poszczególnych elementów bez konieczności wchodzenia na obiekt

W przypadku zainteresowania metodami skanowania laserowego zapraszamy do kontaktu z naszą firmą