Mapy, inwentaryzacje, pomiary kontrolne, prace prawne

Nasza oferta skierowana jest dla klientów indywidualnych, firm budowlanych, firm projektowych. Wykonujemy pełen zakres usług od etapu projektu, poprzez realizację kończąc na inwentaryzacjach powykonawczych inwestycji.

Wykonujmy prace prawne: wstępne projekty podziału, mapy podziałowe, mapy prawne i do celów sądowych. Przyjmujemy zlecenia w ramach aktualizacji danych ewidencyjnych działek i budynków. Zajmujemy się pomiarami powierzchni mieszkań, lokali i części wspólnych budynku.

Prace przygotowawcze i projektowe

 • podziały nieruchomości
 • wyznaczenia/wznowienia granic
 • mapy do celów projektowych
 • koordynacja projektów na mapie zasadniczej
 • niwelacje terenu
 • inwentaryzacje architektoniczne

Prace realizacyjne

 • tyczenia budynków i ich elementów
 • tyczenia sieci uzbrojenia terenu
 • nadzór inwestorski
 • pomiary kontrolne konstrukcji

Prace powykonawcze

 • inwentaryzacje powykonawcze budynków
 • pomiary powierzchni mieszkań i lokali
 • wykazy zmian danych ewidencyjnych
 • inwentaryzacje elementów zagospodarowania