Nowoczesne opracowania bazujące na chmurach punktów

Oferujemy wykonanie precyzyjnych pomiarów z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod fotogrametrycznych. Dzięki zastosowaniu tej technologii, możliwy jest szybki pomiar obiektów na dużym obszarze. Zdjęcia wykonujemy z zastosowaniem dronów (UAV). Nasi operatorzy posiadają Świadectwa Kwalifikacji wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Posiadamy ubezpieczenie OC przeznaczone dla operatorów UAV.

Na podstawie zdjęć zostaje wygenerowana w przestrzeni 3D precyzyjna chmura punktów będąca dokładnym odwzorowaniem terenu. Dokładność uzyskanych współrzędnych xyh na poziomie 1-5 cm. Na podstawie chmury punktów zostaje wygenerowany model 3D obiektu. Prezentacja wyników pomiarów jest możliwa w postaci interaktywnych modeli 3D. Automatycznie generowane są przekroje pokazujące zmiany w zakresie kolejnych cykli pomiarowych.

Zdjęcia i filmy z drona

 • Dokumentacja fotograficzna z drona
 • Dokumentacja postępów inwestycji
 • Dokumentacja skutków klęsk żywiołowych
 • Kontrola miejsc niedostępnych, kominów, mostów
 • Pomiar w terenach niedostępnych i niebezpiecznych
 • Pomiary nie zakłócają pracy zakładu

Fotogrametria ze zdjęć lotniczych

 • Ortofotomapy
 • Modele 3D terenu i budynków
 • Obliczanie mas ziemnych
 • Inwentaryzacje architektoniczne
 • Rzuty elewacji
 • Szybki pomiar na dużym obszarze
 • Precyzyjne odwzorowanie terenu w modelu 3D

Fotogrametria naziemna

 • Modele 3D małych obiektów
 • Inwentaryzacje architektoniczne
 • Modele 3D rzeźb i pomników
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Obliczanie objętości
 • Generowanie przekrojów
 • Modele i rzuty w skali